dimecres, 24 de gener del 2018

Convocatòria d'Assemblea General

Es convoca reunió ordinària de l'Assemblea General de la Unió Veïnal de Can Llong i Castellarnau per al dimecres 7 de febrer a les 19:30 hores al Taller 2 del Centre Cívic de Can Llong-Castellarnau.

Dia: dimecres 7 de febrer de 2018
Hora: 19:30h
Lloc: Centre cívic de Can Llong-Castellarnau

Proposta d'ordre del dia:

  1. Lectura, i si escau aprovació, de l'acta de la reunió anterior.
  2. Informe d'activitats
  3. Informe econòmic
  4. Elecció de president o presidenta
  5. Elecció de secretari o secretària
  6. Elecció de tresorer o tresorera
  7. Elecció de vocal d'organització
  8. Elecció de vocal de tecnologies de la informació i comunicació
  9. Torn obert de paraula
A partir de les 19h. s'obrirà el procés d'inscripció de nous socis. Aquí podeu trobar el formulari.
Les candidatures a cada càrrec es poden inscriure fins a l'inici de l'Assemblea
El vot en l'assemblea es pot delegar fent servir aquest formulari.