dimecres, 5 d’abril del 2017

Convocatòria d'assemblea general

S'ha convocat l'assemblea general de socis per al dia 7 d'abril a les 19:30h al Centre Cívic


La proposta d'ordre del dia és la següent
  1. Fixar l'ordre del dia definitiu
  2. Presentació de l'organització de la UVCLa.
  3. Aprovació del reglament d'eleccions.
  4. Aprovació del reglament de votacions.
  5. Convocatòria d'eleccions.
  6. Ratificació de la incorporació de la UVCLa a la Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell.
  7. Informe del vicepresident sobre la recent celebrada assemblea veïnal.
  8. Torn obert de paraules.
A partir de les 19h. s'obrirà el procés d'inscripció de nous socis. Aquí podeu trobar el formulari.
Es vot en l'assemblea es pot delegar fent servir aquest formulari.